مرکز آموزشی سما

موسسه آموزش سما در سال 1397 تاسیس و به ارائه خدمات آموزشی در سه حوزه:

1- گردشگری  2- هواپیمایی  3- مدیریت می پردازد.

این موسسه با اخذ مجوز از سازمانهای فرادستی از جمله:

-وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛

-سازمان هواپیمایی کشوری؛

و سازمان فنی و حرفه ای کشور

به اجرا و برگزاری دوره های مهارتی مشغول به فعالیت می باشد.

321 درس کامل شده
200 پرونده کامل شده
1350 دانشجو
28 مدرس دوره