قیمت 76,000 تومان

ثبت نام وبینار
ویژگی های دوره
group
0 دانشجو
language
زبان: فارسی
access_time
مدت زمان:3
playlist_add_check
تعداد سرفصلها: 21
spellcheck
سطح مطالعه: کارشناسی
terrain
مدرک پایان دوره

وبینار آموزشی
آخرین امپراتور کسب و کار
(تحلیل اصول سان تزو در مدیریت فروش و بازاریابی شرکتها)

بر گرفته از کتاب ماندگار “چنین گفت سان تزو”

 

📌سرفصلها:
آشنایی با برنامه ریزی استراتژیک
آشنایی با برنامه ریزی عملیاتی در سازمان
آشنایی با چابکی سازمانی و ابعاد چابکی سازمانی
نحوه تیم سازی و مشخصــــــات تیم های موثر و کارآمد
تعریف پاداش هـــای سازمــانی و انواع آن
اهمیت مولفه “مکان” در بازاریابی
بازاریابی پارتیزانی
استراتژی های رهبر بازار
استراتژی های پیرو ها در بازار
خلق ارزش در بازاریابی و فروش
تفسیر نیرهای رقابتی پورتر
منحنی چرخه عمر محصول
اصل فریب در بازاریابی
اثر پروانه ای در کسب و کار
روش های تقسیم بازار
طراحی کمپین بازاریابی
بازاریابی بر اساس نقشه مغز انسان
سفر مشتری و مدیریت تجربه مشتری
باز سازی برنــــد
اصـــــول دیده بانــــی بــــــازار
اصــــــول 4w

chat_bubble_outlineنظرات